Rozstrzygnięcie konkursu “Hetman Stanisław Żółkiewski w oczach uczniów”

W konkursie ogłoszonym z okazji roku Hetmana Stanisława Żółkiewskiego zostało złożonych przez uczniów 22 prace w różnych kategoriach. Komisja postanowiła nagrodzić następujące osoby:

kategoria praca pisemna –  równorzędne I miejsca zajęły: Oliwia Rostek z kl. 2bg i Dorota Żądełek z kl. 2ep

kategoria plastyczna – I miejsce zajęła Patrycja Michalczyk z kl. 2cg

kategoria multimedialna  – równorzędne I miejsca zajęły : Julia Marciniak z kl. 2ep i Zofia Drajkarz z kl. 2ep

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie a wygranym gratulujemy.