Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 

godz. 8.15 – klasy drugie i trzecie – spotkanie w salach lekcyjnych z wychowawcami

godz. 9.00 – msza święta w kościele pod wezwaniem Św. Stanisława, ul. Floriańska 3

godz. 10.00 – klasy pierwsze –  spotkanie w salach lekcyjnych z wychowawcami

Czynne będą dwa wejścia do szkoły: od ul. Asłanowicza oraz od ul. Krótkiej (od strony szatni).

Obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.

Szczegółowy przydział sal wywieszony będzie na tablicach przy wejściach do szkoły.