Relacja z kursu w Anglii w ramach programu Erasmus+

  Kurs “Atrakcyjne nauczanie przedmiotów przyrodniczych” odbył się w Wielkiej Brytanii w Cheltenham w dniach 03. -11.06 2017 roku. Był on zorganizowany przez The Manor Hezelton Cheltenham dla nauczycieli Sciencez Norwegii, Niemiec, Polski, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Grecji . Uczestnikiem kursu  z Polski między innymi była nauczycielka chemii w IV LO Pani Grażyna Barcińska.

  Udział w mobilności umożliwił poznanie brytyjskiego systemu nauczania, organizacji pracy szkoły angielskiej, zarządzania placówkami edukacyjnymi, wyposażenia szkół, metod prowadzenia zajęć edukacyjnych w szczególności z przedmiotów przyrodniczych. Wizyta w Balcarras Secondary School w Cheltenham pozwoliła na bezpośrednią obserwację życia szkoły i przestrzeni edukacyjnej oraz pracę nauczycieli wspieranych przez asystentów szkolnych i aktywność uczniów.

  Uczestnictwo w kursie nauczycieli Science z innych krajów europejskich było okazją do wymiany doświadczeń na temat nauczania przedmiotów przyrodniczych. W szczególności dokonano porównania programów nauczania, metod nauczania, systemów oceniania oraz trendów edukacji Science. Szczególnym atutem  spotkań było podniesienie własnych kompetencji w zakresie języka angielskiego.

  Istotnym walorem kursu było uczestnictwo w  Festiwalu Nauk Przyrodniczych w Cheltenham, czyli pięciodniowej imprezie naukowej,  podczas której pracownicy naukowi brytyjskich uniwersytetów w bardzo atrakcyjny sposób prezentowali osiągnięcia nowoczesnej wiedzy z dziedziny chemii, fizyki i biologii. Udział w warsztatach, ćwiczeniach laboratoryjnych i dyskusjach wzmocnił kompetencje dydaktyczne kursantów. Interesującym modułem były   warsztaty CLIL dotyczące zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na równoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny biologii, chemii, fizyki i elementów języka obcego.

Świadectwem uczestnictwa w kursie jest Certyfikat International Study Programmes oraz Europass-Mobilność.