Rekrutacja do klas I

14 lipca 2017r. zakończył się I etap rekrutacji do klas I.

Szkoła dysponuje wolnymi miejscami w następujących klasach: Kl. 1A – 2 miejsca wolne; Kl. 1B – 2 miejsca wolne; Kl. 1C – 4 miejsc wolnych; Kl. 1D – 2 miejsca wolne; Kl. 1E – 2 miejsca wolne

Kandydaci zainteresowani nauką w wybranych klasach mogą złożyć w sekretariacie szkoły wniosek o ponowne przyjęcie do klasy I. Podstawowym kryterium w II etapie rekrutacji pozostaje liczba punktów zgromadzonych podczas I etapu rekrutacji. Podania zostaną rozpatrzone 31 lipca 2017r.

W okresie 17.07.2017r. – 28.07.2017r. w wyjątkowych sytuacjach sprawy związane z rekrutacją będą załatwiane w sekretariacie szkoły w godzinach 9.00 – 14.00.