Konkurs Plastyczno-Literacki „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Rycerze Drugiej Konspiracji”

IV Liceum Ogólnokształcące  im. Het. S. Żółkiewskiego oraz Stowarzyszenie „Żółkiewszczacy” zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w

Konkursie Plastyczno-Literackim „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Rycerze Drugiej Konspiracji”.

  Szczegóły dotyczące przygotowania prac znajdują się w Regulaminie Konkursu

Prace należy złożyć  lub nadesłać (decyduje data stempla pocztowego) do 16 marca 2018 roku na adres: IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach; 08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 161B z dopiskiem “Konkurs – Żołnierze Wyklęci”.

Dla uczestników przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Koordynatorem przedsięwzięcia jest pani Elżbieta Sargowicka – nauczyciel języka polskiego IV LO.