Projekt -„Skład żywności kluczem do jej jakości”

7 czerwca 2021 odbędzie się w naszej szkole mini konferencja podsumowująca powyższy projekt.

Program konferencji:
10:00 – Powitanie zaproszonych gości i uczniów
10:10 – Emilia Hulewska (uczennica kl. IC)– „Skład żywności kluczem do jej jakości” – prezentacja; opiekun: dr Jolanta Wnorowska
10:30 – dr Lucyna Dołowska – Żabka, Centrum Sportu i Rekreacji, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach, „Żywienie i aktywność fizyczna” – wykład
11:00 – prof. dr hab. inż. Katarzyna Antosik, Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach, „Zdrowa żywność, czyli jaka? Czy czytanie etykiet to dobry sposób na zachowanie zdrowia?” – wykład oraz gra dydaktyczna
12:00 – Podsumowanie konferencji