Projekt eTwinning na lekcji religii

Uczniowie klasy 1E przystąpili do krajowego projektu eTwinning „Wierzymy w jednego Boga – Chrześcijaństwo a inne religie monoteistyczne”, który jest realizowany w ramach lekcji religii. W projekcie współpracujemy z dwiema szkołami: I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie oraz Zespołem Szkół im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wykorzystując narzędzia TIK oraz dostępne źródła, uczniowie tworzą prezentacje o poszczególnych religiach monoteistycznych uwzględniając najważniejsze i najciekawsze ich aspekty zarówno w świetle współczesnej kultury, jak i powszechnie uznawanych wartości. Ponadto do każdego z projektowych zagadnień powstają interaktywne quizy. Zasadniczym celem projektu jest rozwijanie zrozumienia i szacunku do każdego człowieka oraz uznania jego prawa do własnego poszukiwania prawdy. Projekt jest okazją nie tylko do poszerzenia swojej wiedzy na temat innych religii monoteistycznych, ale stwarza również przestrzeń do nawiązywania nowych znajomości. Za nami kilka spotkań online z uczniami i koordynatorami z partnerskich szkół oraz tygodnie twórczej pracy.