Pożar w „Żółkiewskim”

img_2480Wasze bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Oby dziś zdobytego doświadczenia, nie trzeba było nigdy wykorzystywać w przyszłości”.

Wtorek 13 września 2016r. godzina 1115 . W IV Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego rozlega się nagle głośny, ciągły sygnał dźwiękowy. To alarm  wzywający wszystkich do opuszczenia budynku. W szkole trwa  ewakuacja.  Po chwili na sygnale przyjeżdża bojowy wóz strażacki. Po opuszczeniu szkoły wszyscy uczniowie pod opieką nauczycieli  udają się w bezpieczne, wyznaczone miejsce zbiórki ewakuacyjnej. Nie ma paniki. Wszystko odbywa się sprawnie i zgodnie w obowiązującymi procedurami.

Na szczęście to tylko ćwiczenia…

Bezpieczeństwo  zawsze jest priorytetem, dlatego nasza szkoła podejmuje wiele działań służących zapewnieniu go naszym uczniom.  W przypadku pożaru lub innego zagrożenia ludzie często reagują paniką, przede wszystkim dlatego, że nie wiedzą jak się zachować, gdzie znajdują się drogi ewakuacji. Zatem takie działanie prewencyjne,  jak przeprowadzony trening ewakuacyjny, wydaje się uzasadnione.

Trening  próbnej ewakuacji  przeprowadzony we współpracy z Państwową Strażą Pożarna w Siedlcach był z pewnością dla młodzieży dużym przeżyciem i doświadczeniem.

W ewakuacji brało udział 397 uczniów, 21 nauczycieli i 9 pracowników administracyjno-gospodarczych.

Wszyscy, zachowując zasady  bezpieczeństwa, szybko  i sprawnie oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi opuścili budynek szkoły. Meldunki o przebiegu ewakuacji i ilości ewakuowanych uczniów dyrektorowi szkoły złożyli nauczyciele. Warto podkreślić, że wszyscy wykonali zadanie z dużym zdyscyplinowaniem.

Celem ćwiczeń było oswojenie  z sytuacją zagrożenia oraz kształtowanie umiejętności odpowiedniego postępowania w razie pożaru. Wszyscy zgodnie twierdzili, że taka próba była potrzebna, choć nigdy w przyszłości nie chcieliby wykorzystać zdobytego doświadczenia.

 

Tomasz Derlatka

Koordynator treningu ewakuacyjnego