Powieś biało- czerwoną flagę narodową

Zbliża się patriotyczne święto – rocznica uchwalenia „Ustawy Rządowej z dnia 3. Maja 1791 roku”. To była prawdziwa rewolucja i gwałtowny postęp dla Ojczyzny. Wprowadzono ją ignorując obowiązującą i rujnującą Polskę zasadę jednomyślności parlamentu. Wbrew opozycji, która ostro broniła złotych wolności szlacheckich, pogrążając państwo w anarchii, Sejm Wielki bikameralny wprowadził monarchię parlamentarną i monteskiuszowski trójpodział władzy. Źródłem władzy ma być naród, to obowiązująca zasada suwerenności społeczeństwa wprowadzana współcześnie w demokratycznych systemach państw. Dziedziczną od tej pory władzę monarchy wzmocniono. Powołano Straż Praw z ministrami odpowiedzialnymi przed parlamentem. Mieszczanie do tej pory ograniczeni w prawach również zasiedli w parlamencie. To był element demokratyzacji społeczeństwa, w którym prawa rządzących przysługiwały jedynie stanowi szlacheckiemu. Zapowiadano reformę skarbu i wojska. Wszystko to, by uchronić suwerenność Polski wobec ingerencji Rosji Prus i Austrii. Dzieło powstało dzięki Królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, Ignacemu Potockiemu oraz Hugonowi Kołłątajowi. Z tej okazji organizujemy konkurs na plakat, rysunek i tekst pisany dla uczniów naszej szkoły, o którego wynikach wkrótce poinformujemy.

To święto łączy wszystkich Polaków.
Zaśpiewaj z dumą hymn państwowy 3. Maja


Agnieszka Chojecka