Pomoc Ukrainie

24 lutego 2022 roku Rosja dokonała agresji na Ukrainę bez wypowiedzenia wojny. Wielokrotnie silniejsza od ukraińskiej armia rosyjska dokonuje bombardowań miast i wiosek na Ukrainie zabijając starszych ludzi, kobiety i dzieci. Zbrodnicza armia najeźdźców moskiewskich łamie przy tym wszelkie normy i konwencje prawa międzynarodowego, atakując szpitale, szkoły i przedszkola. Sceny, jakie dzieją się w Kijowie, Charkowie, Mariupolu oraz wielu innych miastach Ukrainy przypominają te z Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Cały cywilizowany świat jest oburzony zbrodniami Rosji.

My uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach solidaryzujemy się z ofiarami agresji. Wierzymy, że niebawem w Ukrainie zapanuje pokój i będziemy mogli znowu odwiedzić Żółkiew – siedzibę naszego patrona Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, najsławniejszego dotychczas pogromcy Moskali.

Młodzież, naszego liceum angażuje się w wolontariat, zbieramy środki materialne i finansowe. Nasi uczniowie pełnią rolę tłumaczy. Przyjęliśmy do naszego grona uczniów z Ukrainy, których otaczamy wielkim duchowym wsparciem.

Z inicjatywy nauczycielki z naszej szkoły Pani Lucyny Dołowskiej-Żabki otrzymaliśmy całego TIR-a darów dla znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji, spowodowanej wojną, mieszkańców Ukrainy. Zbiórkę na terenie gminy Gemeinde Eberhardzell – Badenia-Wirtembergia zorganizowała Pani Bogusława Reusch, której przyjaciele, znajomi, sąsiedzi i mieszkańcy gminy zebrali: żywność, środki sanitarne, chemię gospodarczą, ubrania, rowery, meble, foteliki samochodowe, karmę i kontenery do transportu małych zwierząt….a nawet agregat prądotwórczy. Wszystkie te przedmioty zostały dostarczone bezpłatnie do Siedlec przez firmę F.H.U. „RED-TRANS” Robert Tarkowski z Białej Podlaskiej i złożone do magazynu hurtowni hydraulicznej ESKA Sp. z o.o. Pana Janusza Kowalskiego gdzie powstał magazyn dla uchodźców.

Relacja w „Tygodniku Siedleckim”

Transport z pomocą na granicę Polsko-Ukraińską Dołhobyczów-Uhrynów bezpłatnie zapewniła nam Spółdzielnia „Pieczarka Siedlecka” z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Leszkiem Mlonkiem. Dużą pomocą i wsparciem naszych działań jest Pan Piotr Gajowniczek.

Na granicy doszło do przeładunku darów, które trafią do punktu koordynacyjnego w Nowowołyńsku skąd zostaną wysłane do Charkowa, Odessy i Kijowa. Wszystkie przekazane za naszym pośrednictwem rzeczy trafią do walczących żołnierzy, sierocińców, cywilów i schronisk dla zwierząt.

Działania na miejscu, prowadzące do jak najszybszego przekazania darów potrzebującym, podjęli dyrektorzy szkoły: Pan Jacek Jagiełło, Zygmunt Łaszczyk, nauczyciele Lucyna Dołowska-Żabka, Mirosław Filimoniuk oraz Pani Monika Michalak- wiceprzewodnicząca Rady Rodziców przy IV LO z mężem Markiem. Nasza młodzież, na którą możemy zawsze liczyć wspiera działania szkoły i robi to chętnie, bezinteresownie w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych: Magdalena Michalak, Filip Nowak, Filip Prokurat, Emil Bajek, Igor Mazurek, Kamil Baran, Kajetan Chazan.

Ukraino jesteśmy z Wami.

Niech żyje Polska, niech żyje wolna i niepodległa Ukraina.