Pomoc psychologiczna

Wszystkich potrzebujących zachęcamy do udziału w projekcie Punkt Pomocy Psychologicznej. Pomoc w ramach projektu zakłada wsparcie dla uczniów w wieku 13-18 lat. W miarę możliwości spotkania przyjmą formę stacjonarną lub zdalną.