Podsumowanie Konkursu o Puchar Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 2017/2018

W Konkursie o Puchar Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 2017/2018 zwyciężyła

klasa  IB  z wynikiem 69 punktów

Kolejne w punktacji były klasy: IIC (61p.);  IC (41p.); ID (41p.).

Klasy z najwyższą średnią ocen: ID, IB, IC
Klasy z najlepszą frekwencją: IC, IA, IB

W konkursie brane były pod uwagę: wyniki w nauce (m.in. średnia klasy, uczniowie ze średnią powyżej 4,0), frekwencja (całej klasy, uczniowie z frekwencja powyżej 93%), oceny z zachowania, a także: zaangażowanie w prace Samorządu Uczniowskiego, udział klas w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

Gratulujemy!