Pamiętamy o tych, którzy odeszli…

10.06.2022 roku uczniowie z klasy 3Dp pod opieką pana W. Żukowskiego porządkowali groby Żółkiewszczaków przed okresem  wakacyjnym. W ten upalny dzień szczególnie dużo pracy wymagały ziemne groby. Dziękujemy zaangażowanym w te prace  uczniom.