Pamiętamy o tych co odeszli…

10.09.2021 roku grupa uczniów klasy 1C z wychowawczynią panią Ewą Jagiełło porządkowała groby Żółkiewszczaków po wakacjach. Szczególnie dużo pracy było przy grobach ziemnych. Przed przystąpieniem do porządkowania uczniowie zapoznali się z krótką historią dotyczącą spoczywających osób przekazaną przez pana Wiesława Żukowskiego .

Dziękujemy zaangażowanym w te prace uczniom.