Ślubowanie klas I

Relacja fotograficzna i filmowa w “Tygodniku Siedleckim”

18 września 2020 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Pomimo zapowiedzi pogoda nam sprzyjała. Ten ważny dla Nich dzień uświetniło przybycie znamienitych Gości : Prezydenta Miasta Siedlce pana Andrzeja Sitnika, Dyrektora Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie pana Adama Skupa, właścicielki firmy Witex pani Ewy Czarnockiej oraz przedstawicieli emerytowanych nauczycieli pani Stanisławy Hardejewicz i pana Ryszarda Kubiszyna, który w latach 1995-2010 pełnił funkcję dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego. Uroczystość rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu narodowego, zapalono również znicz pod tablicą upamiętniającą poległych w walce o wolność Żółkiewszczaków, a następnie uczniowie klas pierwszych ślubowali na sztandar szkoły “(…) strzec honoru szkoły, stać się godnymi jej szczytnych tradycji (…)” . Pan Dyrektor Jacek Jagiełło, podkreślił, że rozpoczęli swą naukę w ważnym dla społeczności szkolnej roku, ponieważ rok 2020 został przez Sejm Rzeczpospolitej ustanowiony rokiem hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Przybyli goście w swoich przemówieniach życzyli młodzieży wielu sukcesów i podkreślali, że systematyczność przynosi efekty, a przede wszystkim wyrazili nadzieję spokojnej nauki w jakże nieprzewidywalnym obecnie czasie. Na potwierdzenie tych słów Pan Prezydent Miasta wręczył trzem uczennicom stypendia naukowe, są to: Zofia Drajkarz (kl.2ep), Aleksandra Sokołowska (kl.2cg), Monika Krusińska (kl.2dg).

Czytaj więcej

“Hetman Stanisław Żółkiewski w oczach uczniów” – konkurs

Na mocy Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2019r. rok 2020 został ustanowiony rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, aby w ten sposób uczcić jednego z najwybitniejszych wodzów w dziejach oręża polskiego, patriotę i autora wielkiego zwycięstwa w bitwie pod Kłuszynem i późniejszego zdobycia Moskwy. 
Hetman Wielki Koronny Stanisław Żółkiewski jest Patronem IV Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach w związku z tym niniejszy konkurs skierowany jest do uczniów tegoż Liceum.

 Zapraszamy do udziału!

Europejski Dzień Języków

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków. To okazja, aby zwrócić uwagę, jak ważną rolę odgrywa we współczesnym świecie znajomość języków. Dzięki umiejętności porozumiewania się w różnych językach mamy możliwość poznawania nowych ludzi i odmiennych kultur. Coraz częściej marzymy o wielkich podróżach i zwiedzaniu odległych zakątków naszego kontynentu. Aby włączyć się w obchody EDJO zachęcamy do wykonania pracy plastycznej pod hasłem Pocztówka z zabytkami (praca plastyczna i pozdrowienia w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim lub hiszpańskim). Prace zgłaszane na konkurs powinny być wykonane w formacie minimum A4 dowolną techniką. Prace dostarczamy do dnia 23 września 2020 r. Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele języków obcych. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oceną celującą z języka obcego i znajdą się na wystawie szkolnej.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w obchody EDJO!

Akcja charytatywna- Zbiórka dla chorej Antosi

Żółkiewszczacy po raz kolejny pokazali dobre serce i przystąpili do akcji charytatywnej tym razem na rzecz chorej Antosi. Na 9,5 mln zł wyceniono życie 5 miesięcznej Antosi Dąbrowskiej u której stwierdzono najgroźniejszą z postaci SMA czyli rdzeniowy zanik mięśni typu pierwszego. Astronomiczną sumę należy zebrać jak najszybciej, by dziecko mogło zostać poddane terapii genowej najdroższym lekiem świata.

W sobotę dnia 5.09 na Święcie Żelaznej Dywizji na Dniach Siedlec w zbiórce pieniędzy czynnie brali udział nasi uczniowie: Julia Urban, Oliwia Ilczuk, Weronika Pogonowska oraz Karolina Jastrzębska pod opieką nauczycieli Sylwestera Mosieja oraz Jolanty Nowosielskiej.

​Dziękujemy za ogromne zaangażowanie wolontariuszom z naszej szkoły!!

Liczymy również na wsparcie uczniów, rodziców, pracowników administracji oraz Grona Pedagogicznego!

BHP w czasie koronawirusa

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

Z ogromną radością powitaliśmy naszych uczniów w progach szkoły 1 września 2020r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z wychowankami oraz Państwem! Sytuacja epidemiczna w kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS, MZ,  jako Dyrektor szkoły wdrożyłem wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Stosowne dokumenty zostały one również umieszczone w e-dzienniku w zakładce „BHP W CZASIE KORONAWIRUSA”.

Dyrektor Jacek Jagiełło

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 

godz. 8.15 – klasy drugie i trzecie – spotkanie w salach lekcyjnych z wychowawcami

godz. 9.00 – msza święta w kościele pod wezwaniem Św. Stanisława, ul. Floriańska 3

godz. 10.00 – klasy pierwsze –  spotkanie w salach lekcyjnych z wychowawcami

Czynne będą dwa wejścia do szkoły: od ul. Asłanowicza oraz od ul. Krótkiej (od strony szatni).

Obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.

Szczegółowy przydział sal wywieszony będzie na tablicach przy wejściach do szkoły.

Zmarł Pan Robert Rogalski

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci aktora Pana Roberta Rogalskiego, absolwenta Królewsko-Polskiego Gimnazjum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

16 grudnia 2019r. mieliśmy ogromną przyjemność spotkać z naszym byłym uczniem w ramach cyklu Mój starszy kolega Żółkiewszczak”.  Nasz gość był wyjątkowym człowiekiem i  jednym z najstarszych czynnych aktorów filmowych i teatralnych.

Zachęcamy do zapoznania się z dorobkiem aktorskim Pana Rogalskiego na stronie Film Polski.