Oddaj swój stary telefon komórkowy-pomagaj naszej szkole

Oddając swój stary telefon komórkowy pomagasz naszej szkole i środowisku naturalnemu. Dzięki akcji “Ekoszkoły” nieużywane telefony zamieniane są na pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, książki i inne atrakcyjne nagrody potrzebne naszej szkole. Zbiórka starych telefonów zaczyna się 29 października w czytelni biblioteki szkolnej. Akcję organizuje klasa III D z wychowawcą.