Nowy Samorząd Uczniowski

Nowy Samorząd Uczniowski
Nowy Samorząd Uczniowski

27 października odchodzący Samorząd Uczniowski oficjalnie przekazał władzę nowo wybranemu Przewodniczącemu – Danielowi Ogrodnikowi oraz jego współpracownikom. W skład zarządu nowego SU weszli: Daniel Ogrodnik – przewodniczący SU; Anna Zarankiewicz kl. I B – wiceprzewodnicząca; Monika Dadacz kl. II B – skarbnik; Natalia Zacharczuk kl. II C – sekretarz. W związku z nadal  prowadzonymi konsultacjami, pełny skład nowego Samorządu Uczniowskiego zostanie podany w trybie późniejszym. Odchodzącemu Samorządowi dziękujemy za całoroczną pracę i życzymy powodzenia na egzaminach maturalnych.