Niemieccy uczniowie w “Żółkiewskim”

DSC02161Grupa uczniów niemieckich z dwójką opiekunów z partnerskiej szkoły Torhorstschule w Oranienburgu (Niemcy) w dniach 3-10 października gościła w IV LO im. Hetmana St. Żółkiewskiego w Siedlcach.
Wspólnie realizowano projekt edukacyjny pt. “Być jak Mały Książę.”. Celem przedsięwzięcia było bliższe poznanie się rówieśników pochodzących z sąsiednich krajów, wzajemne poznanie kultur, obyczajów i historii krajów.
Kluczowe działanie, to wspólne przygotowanie inscenizacji opowiadania A. Saint de Exupery’ego pt. „Mały Książę”. Spektakl  w dwóch językach – polskim i niemieckim został zaprezentowany społeczności Żółkiewskiego. Praca uczniów nad opracowaniem ról służyła doskonaleniu umiejętności językowych z jednej strony, z drugiej zaś zacieśnieniu wcześniej zawiązanych znajomości.
Interesującym aspektem wymiany międzynarodowej był edukacyjny wyjazd uczniów obu szkół szlakiem kultury wschodu na północno-wschodnie Podlasie. I tak: w Muzeum Ikon w Supraślu poznali technikę „pisania” ikon; na Grabarce – miejscu kultu prawosławia mieli możliwość poznania podobieństw jak i różnic między europejskim religiami chrześcijańskimi; wizyta  w wiosce tatarskiej w Kruszynianach pozwoliła na zapoznanie się z kulturą i obyczajami Tatarów Krymskich, gdzie szczególnym rarytasem okazała się wspólna kolacja w jurcie tatarskiej.
Ucztą dla ducha zaś, niewątpliwie był koncert muzyki organowej na oryginalnych, prawdopodobnie jedynych zachowanych na świecie, pochodzących z XVIII wieku organach Wagnera, które znajdują się w Siedlcach.
Pobyt w Siedlcach przyjaciół z Oranienburga został dostrzeżony przez Starostę Powiatu Siedleckiego, Pana Dariusza Stopę. Uczniowie w międzynarodowym składzie wraz z opiekunami złożyli oficjalną wizytę Panu Staroście, gdzie zostały wymienione spostrzeżenia na temat współpracy pomiędzy partnerskimi powiatami: siedleckim i Oberhavel w Niemczech.
Nad realizacją całości projektu czuwały nauczycielki IV LO w Siedlcach, pani Ewa Jagiełło i pani Grażyna Barcińska. Przedsięwzięcie zrealizowano przy znaczącym wsparciu finansowym Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Starosty Siedleckiego.