Nauczyciele “Żółkiewskiego” beneficjentami programu Erasmus +

Zachęcamy wszystkich uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego do wzięcia udziału w konkursie na logo projektu Erasmus+ pt. „Too Hard to Be Soft??”

Regulamin konkursu

 

Erasmus+ ponownie w Żółkiewskim

Miło jest nam poinformować, że IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego po raz kolejny otrzymało grant na prowadzenie projektu w programie Erasmus+. Tym razem jest to projekt Akcji 2 KA229 współpraca szkół, skierowany zarówno do nauczycieli jak i do uczniów naszej szkoły, polegający na współdziałaniu szkół z różnych krajów i mający za zadanie wspieranie międzynarodowej wymiany grup uczniów. Szkolnym koordynatorem projektu ponownie została pani Wanda Choromańska-Szarko – nauczycielka języka angielskiego. Projekt zatytułowany „Too Hard to Be Soft??” ma na celu wspieranie uczniów i nauczycieli w nauczaniu i uczeniu się kluczowych umiejętności językowych różnymi metodami: metodą gier i zabaw, dyskusji, metodą dramy i cooperative learning. Koordynatorem całego projektu jest szkoła Sehit Bora Celik Anadolu Lisesi w mieście Nigde w Turcji, natomiast pozostałymi partnerami są szkoły z Portugalii, Włoch i Litwy. Nasz projekt potrwa 2 lata i zakończy się 31 sierpnia 2020 roku. Wezmą w nim udział uczniowie wyłonieni przez szkolną komisję rekrutacyjną. W trakcie trwania projektu uczniowie będą realizowali różnorodne zadania związane z tematyką projektu: rozwijanie umiejętności z języka angielskiego, poznawanie narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturowego, zapoznanie z historią i kulturą czterech państw – Turcji, Portugalii, Włoch i Litwy.

Regulamin Rekrutacji do projektu “Too Hard to Be Soft??”

Wanda Choromańska-Szarko

Projekt Erasmus+ dla uczniów -“Too hard to be soft?”

W dniach 5 – 9 listopada tego roku dwie nauczycielki języka angielski p. Wanda Choromańska-Szarko i p. Małgorzata Michalak uczestniczyły w wyjeździe organizacyjnym do Nigde w Turcji. Szkolenie dotyczyło projektu Erasmus+ dla uczniów zatytułowanego „Too hard to be soft?”. Uczestnikami byli nauczyciele z pięciu krajów partnerskich: Turcji, Polski, Litwy, Włoch oraz Portugalii.

Gospodarze przyjęli nas wszystkich niezwykle serdecznie, troszcząc się o nasze dobre samopoczucie przez cały pobyt w ich kraju. Każdy dzień wypełniony był ciekawymi zajęciami  – zapoznaliśmy się ze szkołą i jej pracownikami oraz uczniami; każdy z partnerów przedstawił prezentację dotyczącą jego części projektu; był też czas na poznawanie okolic miasta Nigde, które znajduje się w Kapadocji – krainie słynącej z niezwykłych skalnych tworów. Mieliśmy okazję poznać tureckie zwyczaje oraz spróbować tureckich potraw.

Projekt „Too hard to be soft?” dotyczy nauczania tzw. soft skills, czyli umiejętności, które nie są zawarte w programach szkolnych, a są niezwykle istotne we współczesnym świecie. Należą do nich: umiejętność współpracy z innymi ludźmi, umiejętność krytycznego myślenia, dyskutowania, poczucie własnej wartości, kreatywność, kompetencje przywódcze, odporność na stres, zarządzanie czasem. Każdy z krajów partnerskich ma za zadanie przygotować zajęcia dotyczące jednego lub dwóch z powyższych zagadnień dla uczniów biorących udział w wymianie.

Pobyt w niezwykłej Turcji dostarczył nam niezapomnianych wrażeń. Nawiązaliśmy przyjaźnie, przekonaliśmy się, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy tacy sami bez względu na to, gdzie mieszkamy i jak wyglądamy. Sam projekt zapowiada się interesująco i na pewno uczniowie odniosą z niego same korzyści. Z niecierpliwością czekamy na wizyty w szkołach partnerskich.

Zobacz zdjęcia

Wanda Choromańska-Szarko

W naszej szkole w roku szkolnym 2016/2017 od czerwca 2016 do września 2017 realizowany będzie projekt dla nauczycieli “Dziś zadbajmy o jutro- innowacje w nauczaniu”. Na ten cel szkoła otrzymała blisko 29075 tysięcy euro z Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus + Akcja 1 “Mobilność Kadry Edukacyjnej”.

Koordynatorem przedsięwzięcia jest nauczycielka języka angielskiego pani Wanda Choromańska-Szarko. Nasz projekt ma na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego za granicą, takich jak kursy metodyczne, kulturowe czy też językowe.

W projekcie bierze udział 2 nauczycieli języka angielskiego i 2 języka niemieckiego, którzy będą uczestniczyć w szkoleniach metodycznych dotyczących innowacyjnych technik nauczania języków obcych., tworzenia własnych materiałów dydaktycznych oraz szerokiego wykorzystywania multimediów w procesie nauczania. Założeniem projektu jest także doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli takich przedmiotów jak jęz. polski, matematyka, informatyka czy też chemia, w związku z czym 5 nauczycieli “nie-językowców” przez cały rok szkolny 2016/2017 uczęszcza na kurs jęz. angielskiego po to, aby następnie wziąć udział  w szkoleniach metodycznych w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i na Malcie. Zobacz zdjęcia

W lipcu 2016 roku koordynator projektu pani Wanda Choromańska- Szarko wzięła udział w szkoleniu metodyczno-kulturowym w Londynie. Cała mobilność trwała 2 tygodnie i miała na celu:

  • podwyższenie kwalifikacji metodycznych w zakresie nauczania języka angielskiego,
  • poznanie nowoczesnych metod ćwiczenia umiejętności językowych,
  • odświeżenie języka w jego środowisku naturalnym,
  • poznanie kulturowych i społecznych aspektów Wielkiej Brytanii,
  • wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami krajów Unii Europejskiej.

Wiedeńskie szkolenie

W ramach projektu Erasmus +  „ Dziś zadbajmy o jutro – innowacje w nauczaniu” odbyłam w październiku 2016 roku dwutygodniowy kurs metodyczny z języka niemieckiego w austriackiej szkole językowej „ActiLingua” w Wiedniu. Wspomniane szkolenie umożliwiło mi poznanie innowacyjnych metod nauczania przedmiotu, odświeżyło umiejętności językowe, pogłębiło wiedzę na temat kultury i codziennego życia Austriaków. Międzynarodowy charakter projektu przyczynił się także do nawiązania wielu kontaktów, które mogą w przyszłości zaowocować współpracą między szkołami.

Zdobyta wiedza podczas pobytu w mieście uznanym za jedno z największych centrów kultury Europy, pozwoliła mi na uatrakcyjnienie zajęć z młodzieżą. Warto też dodać, że swoimi doświadczeniami podzieliłam się z nauczycielami podczas szkolenia „ Współpraca międzynarodowa szkoły” zorganizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział Siedlce (04.11.2016 r.). Również 15.11.2016 r. miałam okazję przedstawić Radzie Pedagogicznej IV LO im. Hetmana St. Żółkiewskiego w Siedlcach prezentację na temat mojego pobytu i zachęcić koleżanki i kolegów do wzięcia udziału, w tym lub w podobnych projektach. Zdobyte przeze mnie doświadczenie pozwala mi na doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej, a tym samym podnosi jakość oferty edukacyjnej szkoły.

Mariola Duk

A tak było w Wiedniu…Galeria zdjęć

 

 

Angielski na Malcie

W związku z dalszą realizacją projektu „Dziś zadbajmy o jutro – innowacje w nauczaniu” w dniach 22.05 – 02.06.2017 odbyło się kolejne szkolenie nauczycielki języka angielskiego pani Wandy Choromańskiej-Szarko, tym razem w mieście St Julian’s na Malcie. Cała mobilność została sfinansowana ze środków Programu Erasmus+ Akcja K1 „Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej.”

Szkolenie odbyło się w placówce Gateway School of English i miało charakter metodyczno-językowy. Na zajęciach, które odbywały się codziennie w godzinach 9.00 – 14.30, nauczyciele mieli okazję zapoznać się z najnowszymi trendami w metodyce nauczania języka angielskiego, w tym z wykorzystaniem najnowszej technologii informacyjnej na lekcjach. Takie szkolenie jest niewątpliwie ogromną pomocą w pracy każdego nauczyciela, który szuka ciekawych inspiracji do dalszego rozwoju zawodowego.

Zajęcia w szkole językowej to część teoretyczna całej mobilności. Poza tradycyjnymi zajęciami dydaktycznymi kurs dla nauczycieli miał również w programie praktyczne, plenerowe zajęcia edukacyjne, połączone z integracją uczestników, ich rozwojem językowym i kulturowym. Intensywny harmonogram aktywności pozalekcyjnych zapewnił kursantom poznanie wielu miejscowych tradycji i zwyczajów, umożliwił zwiedzanie zabytków Malty oraz ciekawych historycznie i przyrodniczo miejsc.

Szkolenia finansowane z funduszy unijnych FRSE są jedną z najciekawszych form doskonalenia zawodowego nauczycieli języków obcych i nie tylko. Zachęcam wszystkich pracowników naszej szkoły do wzięcia udziału w Programie Erasmus+ w przyszłości.

 

 

Relacja z kursu w Anglii w ramach programu Erasmus+

Kurs “Atrakcyjne nauczanie przedmiotów przyrodniczych” odbył się w Wielkiej Brytanii w Cheltenham w dniach 03. -11.06 2017 roku. Był on zorganizowany przez The Manor Hezelton Cheltenham dla nauczycieli Sciencez Norwegii, Niemiec, Polski, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Grecji . Uczestnikiem kursu  z Polski między innymi była nauczycielka chemii w IV LO Pani Grażyna Barcińska.

Udział w mobilności umożliwił poznanie brytyjskiego systemu nauczania, organizacji pracy szkoły angielskiej, zarządzania placówkami edukacyjnymi, wyposażenia szkół, metod prowadzenia zajęć edukacyjnych w szczególności z przedmiotów przyrodniczych. Wizyta w Balcarras Secondary School w Cheltenham pozwoliła na bezpośrednią obserwację życia szkoły i przestrzeni edukacyjnej oraz pracę nauczycieli wspieranych przez asystentów szkolnych i aktywność uczniów.

Uczestnictwo w kursie nauczycieli Science z innych krajów europejskich było okazją do wymiany doświadczeń na temat nauczania przedmiotów przyrodniczych. W szczególności dokonano porównania programów nauczania, metod nauczania, systemów oceniania oraz trendów edukacji Science. Szczególnym atutem  spotkań było podniesienie własnych kompetencji w zakresie języka angielskiego.

Istotnym walorem kursu było uczestnictwo w  Festiwalu Nauk Przyrodniczych w Cheltenham, czyli pięciodniowej imprezie naukowej,  podczas której pracownicy naukowi brytyjskich uniwersytetów w bardzo atrakcyjny sposób prezentowali osiągnięcia nowoczesnej wiedzy z dziedziny chemii, fizyki i biologii. Udział w warsztatach, ćwiczeniach laboratoryjnych i dyskusjach wzmocnił kompetencje dydaktyczne kursantów. Interesującym modułem były   warsztaty CLIL dotyczące zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na równoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny biologii, chemii, fizyki i elementów języka obcego.

Świadectwem uczestnictwa w kursie jest Certyfikat International Study Programmes oraz Europass-Mobilność.

 

 

Wakacyjne wyjazdy w ramach programu Erasmus +

      W dniach 3-8.07. 2017 r. we Florencji, Włochy, w ramach programu Erasmus+ odbył się kurs “A satisfactory school experience: strategies and skills for teachers”. Udział w nim wzięło dwoje nauczycieli z naszej szkoły: dyrektor Jacek Jagiełło i Małgorzata Michalak, nauczyciel j. angielskiego.
Uczestnictwo w mobilności pozwoliło na poznanie atrakcyjnych sposobów prowadzenia lekcji, metod radzenia sobie z wypaleniem zawodowym, zachęcania uczniów do kontynuowania nauki w szkole. Uczestnikami kursu byli nauczyciele różnych przedmiotów z Polski, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii i Cypru, co pozwoliło na zawarcie znajomości, a także poznanie systemu edukacyjnego tych krajów. Przepiękna architektura Florencji i gorący klimat pozostawiły niezapomniane wrażenia na uczestnikach kursu.
Małgorzata Michalak wzięła również udział w szkoleniu metodycznym dla nauczycieli j. angielskiego, które miało miejsce na przełomie lipca i sierpnia w Edynburgu, stolicy Szkocji. Uczestnicy, pochodzący z Polski, Niemiec, Włoch, Węgier, a także Czech i Hiszpanii, mieli okazję poszerzyć umiejętności nauczania języka angielskiego i zawrzeć znajomości partnerskie. Konieczność porozumiewania się tylko w języku angielskim przez dwa tygodnie i poznane atrakcyjne metody nauczania sprawiły, że ta mobilność była niezwykle pożyteczna, a niesamowite miasto, jakim jest Edynburg, zapadło głęboko w pamięć.

 

Erasmus+ w Bawarii

W dniach 19.-30.06. 2017 r. pani Ewa Jagiełło uczestniczyła w ramach programu Erasmus+ w kursie metodycznym w języku niemieckim w Ratyzbonie (Regensburg) w Bawarii (Niemcy). W programie kursu poznała system edukacyjny Bawarii (w Niemczech każdy Land ma własne prawo oświatowe), odświeżyła język i wzbogaciła go o nowe elementy (np. slang młodzieżowy), poznała nowe metody pracy z wykorzystaniem gier i zabaw dydaktycznych, muzyki i ruchu. Organizatorzy zapewnili też uczestnikom wycieczki edukacyjne (np.  po Ratyzbonie, do Monachium, do Passau). Uczestnicy kursu pracowali w grupach międzynarodowych, dzięki czemu mieli możliwość poznać kulturę i szkolnictwo innych krajów, wymienić się doświadczeniem i nawiązać nowe kontakty. Udział w kursie wzbogacił wszystkich uczestników nie tylko o nową wiedzę, ale też o wiele wspaniałych wrażeń (w tym kulinarnych) i niezapomnianych wspomnień.

Na zdjęciu p. Ewa Jagiełło z koleżankami z kursu w ludowym stroju bawarskim, tzw. Dirndl

 

 

Irlandia – Szmaragdowa Wyspa

W sierpniu 2017 roku odbyło się kolejne szkolenie pani Wandy Choromańskiej-Szarko w ramach programu Erasmus+. Tym razem miało ono miejsce w Dublinie, a jego tematem było zastosowanie najnowszej technologii klasie – Technology in the Classroom. Kurs został zorganizowany przez szkołę językową Atlas Language School, która ma swoją siedzibę w stylowej dzielnicy miasta Portobello.

W zajęciach uczestniczyło 4 nauczycieli z różnych państw europejskich: Polski, Niemiec, Hiszpanii i Włoch, co stworzyło szansę wymiany doświadczeń, prowadzenia dyskusji na różne tematy dotyczące szkolnictwa i edukacji, metod i sposobów nauczania języka angielskiego czy też tematy dotyczące dnia codziennego.

Mocną stroną tego szkolenia był sposób prowadzenia zajęć przez wykładowców, którzy posiadają wysokie kompetencje zawodowe, kreatywność i entuzjastyczne podejście do przekazywania swojej wiedzy oraz różnorodność ciekawych materiałów i narzędzi szkoleniowych. W trakcie kursu panowała przyjemna i serdeczna atmosfera, co przyczyniło się do podniesienia efektywności naszej pracy.

Tematyka kursu była następująca: tworzenie Padletów, użycie Internetu w czasie lekcji: filmy, gry internetowe, mobilne aplikacje, media społecznościowe, blogi, platformy learningowi jako narzędzie w nauczaniu języków, flipped lesson – praca metodą odwróconej lekcji.

Interesującą częścią całej mobilności były także zajęcia kulturoznawcze: zwiedzanie najstarszego uniwersytetu w Irlandii – Trinity College i The Old Library with Book of Kells, wizyty w słynnych muzeach Guinness Storehouse, National Gallery of Irland, Science Gallery, zwiedzanie jednej z najsłynniejszych bibliotek Chester Beatty Library  czy też koleżeńskie spotkania w tradycyjnych irlandzkich pubach, gdzie często można posłuchać na żywo tradycyjnej irlandzkiej muzyki.

Irlandia nie na próżno nazywana jest szmaragdową wyspą (Emerald Island), można tam bowiem zobaczyć niezliczone odcienie zieleni. To kraj, gdzie góry opadają stromymi zboczami ku morzu, gdzie są też niezmierzone piaszczyste plaże, czarujące wioski, średniowieczne zamki, kręte drogi i poletka poprzecinane kamiennymi murkami. Życzliwość ludzi odczuwalna jest tu na każdym kroku – na ulicy, w domu czy też w pubie. Nie dziwi zatem stare irlandzkie przysłowie: „Obcy to przyjaciel, którego dopiero spotkasz.”

 

 

Erasmus+ we Florencji

Na przełomie czerwca i lipca 2017 roku odbyło się szkolenie kolejnego uczestnika programu Erasmus+ – polonistki Elżbiety Sargowickiej. Celem pobytu we Florencji było poznanie tła historycznego i artystycznego renesansu. Oprócz wykładów poświęconych roli Medyceuszy w kształtowaniu miasta jako centrum kulturowego i intelektualnego Europy, odbywały się zajęcia z historii sztuki. Integralną częścią kursu było zwiedzanie miasta i poznawanie najciekawszych dzieł architektów, malarzy i rzeźbiarzy. W centrum Florencji znajduje się Katedra Duomo, która stała się symbolem Florencji, zaś w pobliżu świątyni największa we Włoszech galeria sztuki – Uffizi, gromadząca dzieła najwybitniejszych malarzy włoskich, niderlandzkich, hiszpańskich i niemieckich. Na zakończenie warto dodać, że nikt nie zrozumie renesansu bez wizyty we Florencji.

 

Erasmus+ na Malcie

Na przełomie czerwca i lipca tego roku 2-osobowa grupa nauczycieli naszej szkoły Zygmunt Łaszczyk i Wiesław Żukowski uczestniczyła na Malcie w szkoleniach metodycznych i językowych podnoszących kwalifikacje zawodowe. Dokształcanie odbywało się w ramach projektu Erasmus+.
Podczas wyjazdu na Maltę odbyły się następujące typy szkoleń:

1. Szkolenia dotyczące nowoczesnych technologii informacyjnych dla nauczycieli mających
kwalifikacje do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
2. Szkolenia językowe z elementami ICT: gromadzeniem, przetwarzaniem, udostępnianiem
informacji w formie elektronicznej.

Udział w tym niecodziennym rodzaju doskonalenia zawodowego przyniósł wiele korzyści naszym pedagogom i z pewnością zaprocentuje ciekawszymi lekcjami, efektywniejszą i bardziej nowoczesną pracą, wdrażaniem innowacyjnych metod nauczania oraz szeregiem innych korzyści dla uczniów, szkoły oraz środowiska lokalnego. Szkolenia umożliwiły zdobycie nowych umiejętności, a także poznanie innych metod i sposobów pracy. Stworzyły też odpowiednie warunki do nawiązania kontaktów z nauczycielami z całej Europy oraz doskonalenia umiejętności porozumiewania się w języku obcym. Nie bez znaczenia jest fakt, iż była to również wyjątkowa możliwość poznania nowych, ciekawych miejsc i kultury kraju, do którego wyjechali nasi nauczyciele.

REZULTATY MOBILNOŚCI NAUCZYCIELI IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. HETMANA STANISŁAWA ŻÓŁKIEWESKIEGO W SIEDLCACH

Nauczyciele IV LO w Siedlcach biorący udział w programie Erasmus+ Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej uczestniczyli w różnorodnych kursach językowych, metodycznych, kulturowych oraz z zakresu wykorzystania narzędzi ICT. Poznawali tam nowoczesne, interaktywne metody nauczania języków i przedmiotów ścisłych, zdobywali wiedzę na temat zaadaptowania w praktyce szkolnej technik informacyjnych i wykorzystania sprzętu multimedialnego, pogłębiali swoją wiedzę z zakresu historii sztuki Renesansu. Poniżej znajdują się przykładowe scenariusze lekcji, ciekawe ćwiczenia do pracy z uczniem, linki do stron internetowych, które będą pomocne w pracy każdego nauczyciela naszej
szkoły. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez Koleżanki i Kolegów, biorących udział we wspomnianym projekcie.

 Scenariusze lekcji z języka angielskiego – pani Wanda Choromańska-Szarko

Scenariusz lekcji z języka angielskiego – pani Małgorzata Michalak 

CLIL – dwujęzyczna edukacja przedmiotowa – pani Grażyna Barcińska

Scenariusz lekcji z języka polskiego – pani Elżbieta Sargowicka

Interaktywne ćwiczenia do nauki języka niemieckiego – pani Ewa Jagiełło

Sposoby motywowania uczniów do nauki – pani Małgorzata Michalak i pan Jacek Jagiełło

Projekt witryny internetowej Wix – pan Zygmunt Łaszczyk

Projekt ćwiczeń interaktywnych do nauki zagadnień z języka niemieckiego – pani Mariola Duk

Wykorzystanie aplikacji LearningApps.org na lekcjach – pan Wiesław Żukowski