Nauczyciele “Żółkiewskiego” beneficjentami programu Erasmus +

Erasmus +W naszej szkole w roku szkolnym 2016/2017 od czerwca 2016 do września 2017 realizowany będzie projekt dla nauczycieli “Dziś zadbajmy o jutro- innowacje w nauczaniu”. Na ten cel szkoła otrzymała blisko 29075 tysięcy euro z Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus + Akcja 1 “Mobilność Kadry Edukacyjnej”.

Koordynatorem przedsięwzięcia jest nauczycielka języka angielskiego pani Wanda Choromańska-Szarko. Nasz projekt ma na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego za granicą, takich jak kursy metodyczne, kulturowe czy też językowe.

W projekcie bierze udział 2 nauczycieli języka angielskiego i 2 języka niemieckiego, którzy będą uczestniczyć w szkoleniach metodycznych dotyczących innowacyjnych technik nauczania języków obcych., tworzenia własnych materiałów dydaktycznych oraz szerokiego wykorzystywania multimediów w procesie nauczania. Założeniem projektu jest także doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli takich przedmiotów jak jęz. polski, matematyka, informatyka czy też chemia, w związku z czym 5 nauczycieli “nie-językowców” przez cały rok szkolny 2016/2017 uczęszcza na kurs jęz. angielskiego po to, aby następnie wziąć udział  w szkoleniach metodycznych w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i na Malcie. Zobacz zdjęcia

W lipcu 2016 roku koordynator projektu pani Wanda Choromańska- Szarko wzięła udział w szkoleniu metodyczno-kulturowym w Londynie. Cała mobilność trwała 2 tygodnie i miała na celu:

  • podwyższenie kwalifikacji metodycznych w zakresie nauczania języka angielskiego,
  • poznanie nowoczesnych metod ćwiczenia umiejętności językowych,
  • odświeżenie języka w jego środowisku naturalnym,
  • poznanie kulturowych i społecznych aspektów Wielkiej Brytanii,
  • wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami krajów Unii Europejskiej.

Wiedeńskie szkolenie

W ramach projektu Erasmus +  „ Dziś zadbajmy o jutro – innowacje w nauczaniu” odbyłam w październiku 2016 roku dwutygodniowy kurs metodyczny z języka niemieckiego w austriackiej szkole językowej „ActiLingua” w Wiedniu. Wspomniane szkolenie umożliwiło mi poznanie innowacyjnych metod nauczania przedmiotu, odświeżyło umiejętności językowe, pogłębiło wiedzę na temat kultury i codziennego życia Austriaków. Międzynarodowy charakter projektu przyczynił się także do nawiązania wielu kontaktów, które mogą w przyszłości zaowocować współpracą między szkołami.

Zdobyta wiedza podczas pobytu w mieście uznanym za jedno z największych centrów kultury Europy, pozwoliła mi na uatrakcyjnienie zajęć z młodzieżą. Warto też dodać, że swoimi doświadczeniami podzieliłam się z nauczycielami podczas szkolenia „ Współpraca międzynarodowa szkoły” zorganizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział Siedlce (04.11.2016 r.). Również 15.11.2016 r. miałam okazję przedstawić Radzie Pedagogicznej IV LO im. Hetmana St. Żółkiewskiego w Siedlcach prezentację na temat mojego pobytu i zachęcić koleżanki i kolegów do wzięcia udziału, w tym lub w podobnych projektach. Zdobyte przeze mnie doświadczenie pozwala mi na doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej, a tym samym podnosi jakość oferty edukacyjnej szkoły.

Mariola Duk

A tak było w Wiedniu…Galeria zdjęć