Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych

19 października 2021 r. grupa uczniów naszej szkoły wraz z księdzem Mariuszem Telaczyńskim uczestniczyła w centralnych obchodach 37 rocznicy porwania i męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie.

Ów dzień 19 października od 2018 roku na mocy ustawy sejmowej jest obchodzony jako Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Święto to zostało ustanowione w hołdzie „bohaterom, niezłomnym obrońcom wiary i niepodległej Polski”. Dlatego też przed południem udaliśmy się do Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Trudno przecenić rolę, jaką więzienie przy ulicy Rakowieckiej na warszawskim Mokotowie odegrało w historii komunistycznego aparatu represji. Dla żołnierzy podziemia niepodległościowego oraz osób uznanych przez władze komunistyczne za szczególnie niebezpieczne „Mokotów” był nader często ostatnim etapem życia. Ludzie ujęci przez funkcjonariuszy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (UBP) przechodzili tu śledztwo, w trakcie którego byli torturowani, potem zaś, po otrzymaniu wyroku śmierci, oczekiwali na jego wykonanie. Los taki stał się udziałem wielu bohaterów Polski Podziemnej, żołnierzy Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i innych organizacji niepodległościowych.

W tym szczególnym miejscu zwiedzając poszczególne pawilony mokotowskiego więzienia oddaliśmy hołd polskim bohaterom walczącym o wolną Ojczyznę, wśród których byli m. in. rotmistrz Witold Pilecki, gen. August Emil Fildorf, i wielu innych żołnierzy podziemia niepodległościowego.

Następnie udaliśmy się do Muzeum Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. To tutaj ks. Jerzy od maja 1980 mieszkał jako rezydent, ponieważ stan jego zdrowia uniemożliwiał mu pracę jako wikariusz. Tutaj przejął po ks. prał. Teofilu Boguckim cykliczne Msze Św. za Ojczyznę i tych, którzy za nią cierpią. Wówczas przybywały na te Eucharystie rzesze wiernych z całego kraju; na pewno też wielu naszych dziadków brało w nich udział. 19 października 1984 r. ks. Jerzy został uprowadzony i zamordowany przez funkcjonariuszy SB z IV Departamentu MSW.

Punktem kulminacyjnym naszego wyjazdu było uczestnictwo we Mszy Św. celebrowanej w 37 rocznicę porwania i męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.