Mój starszy kolega Żółkiewszczak – spotkanie z Bartoszem Piechem

„(…) Chcesz wiedzieć, kim jesteś? Nie pytaj. Działaj. Działanie Cię określi i ustali. Z działania swojego się dowiesz (…)”.

Cytatem z „Dzienników 1957-1961” Witolda Gombrowicza powitał naszych uczniów Bartosz Piech – absolwent Żółkiewskiego z 2020 roku, obecnie student trzeciego roku polonistyki na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie. Bartosz z przejęciem opowiadał o swoich edukacyjnych wyborach, marzeniach, pasji literacko-malarsko-muzycznej. Wspominał też lata szkolne, ponieważ rocznik Bartosza rozpoczynał naukę w zastępczym budynku przy ulicy Sokołowskiej, kończył natomiast, zdając pandemiczną maturę w 2020 roku w wyremontowanej szkole. Uczniowie zaskoczeni byli, że minęły tylko dwa lata a ich starszy kolega – Żółkiewszczak – tak wiele osiągnął, bowiem Bartosz na wydziale polonistyki UJ pełni funkcję wiceprzewodniczącego Koła historii literatury polskiej XX wieku. Jest też przewodniczącym Koła naukowego Młodej Polski i modernizmu. Dwukrotnie grał w spektaklu, np. „Urodziny Lucjana Rydla pod Rydlówką czy o Kasprowiczu na Harendzie. Prowadził też spotkania w Muzeum Narodowym w Krakowie poświęcone korespondencji literatury i malarstwa.

Dziękujemy Bartoszowi za przyjęcie zaproszenia, promowanie kierunków humanistycznych oraz inicjatyw o charakterze naukowo-artystycznym. Wierzymy, że zainspirował wielu naszych uczniów do różnych ciekawych działań w szkole lub poza nią.