Mija 229 lat od uchwalenia a Konstytucji 3 Maja.

Znaczenie konstytucji majowej polega na tym, że była to pierwsza, nowoczesna, demokratyczna konstytucja w skali całej Europy. Pierwszą konstytucją w skali świata była konstytucja Stanów Zjednoczonych uchwalona w 1787 roku. Prawo trzeciego maja jako pierwsze w Europie wprowadziło podział na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą i oddzieliło je od siebie. Twórcami konstytucji byli Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki i Stanisław Małachowski z poparciem króla Stanisława Poniatowskiego. Mimo swej nowoczesności Konstytucja obowiązywała tylko kilka miesięcy, upadła pod naporem sąsiednich mocarstw; Rosji, Prus i Austrii, które doprowadziły w 1795 roku do likwidacji Rzeczypospolitej. Dla podtrzymania tradycji zalecamy obejrzenie materiałów filmowych o Konstytucji 3 Maja.

Janusz Wilczyński

Prof. Tadeusz Cegielski o Konstytucji 3 maja

Prof. Józef Szaniawski – Dokument Konstytucja 3 Maja 1791