Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

indeksJuż po raz siódmy w naszej szkole włączamy się w obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na rolę bibliotek w życiu szkoły oraz w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. W 2015 roku tematem przewodnim jest hasło: „Biblioteki szkolne rządzą”

Z tej okazji zapraszamy do obejrzenia wystawy prac plastycznych

Arlety Flejmer  uczennicy kl. II c

Zachęcamy także do udziału w akcji “Książka naszych marzeń” – w bibliotece można zostawiać propozycje zakupów książkowych, które w miarę możliwości finansowych będziemy spełniać. Wszystkie osoby, które wypożyczą książkę, mogą liczyć w bibliotece  na słodki poczęstunek (promocja do wyczerpania zapasów).

Proponujemy również udział w Konkursie Pięknego Czytania. Szczegóły na ten temat można uzyskać u nauczycieli polonistów i bibliotekarzy. ZAPRASZAMY!

 

Regulamin konkursu:

  1. Uczeń wybiera ciekawy fragment przeczytanej książki (utwór pisany prozą) i przygotowuje się do pięknego, głośnego czytania na forum klasy podczas lekcji języka polskiego.
  2. Przed przeczytaniem wybranego fragmentu uczeń wymienia autora i tytuł książki oraz uzasadnia (5-6 zdań) swój wybór.
  3. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
  4. Nauczyciel – polonista wybiera z każdej klasy nie więcej niż 3 uczniów, którzy zaprezentowali się najlepiej i oni przechodzą do półfinału.
  5. Eliminacje półfinałowe odbędą się w pierwszym tygodniu listopada w czytelni biblioteki szkolnej przed komisją złożoną z polonistów i nauczyciela-bibliotekarza. Do ścisłego finału wybranych zostanie 5 osób.
  6. Finał odbędzie się w połowie listopada przed szerszą publicznością.
  7. Kryteria oceny:
  • technika czytania (płynność i lekkość mowy, poprawność artykulacji głosek, dykcja i tempo czytania).
  • środki wyrazu (pauzowanie, tempo jako środek ekspresji, modulacja głosu i jego natężenie, akcent zdaniowy, intonacja, mimika, gestykulacja, kontakt wzrokowy z odbiorcą, postawa ciała)

Dla zwycięzcy przewidziana jest wartościowa nagroda rzeczowa oraz 6 jako ocena cząstkowa z jęz. polskiego. Dla pozostałych uczestników finału przewidziane są dyplomy oraz 5 jako ocena cząstkowa z jęz. polskiego. Szczegółowych informacji na temat konkursu  udzielają nauczyciele poloniści i bibliotekarze.

ZAPRASZAMY!