Listopadowe…”ja minę, ty miniesz, on minie…miniemy…” 

fot. Janusz Wilczyński

18 listopada w naszej szkole wspominaliśmy tych, którzy wpisali się w jej historię swoją codzienną pracą: ŚP. Panią Elżbietę Sargowicką,  ŚP. Panią Dorotę Grzebisz i ŚP. Pana Mirona Próchenkę. Chwila poetyckiej i muzycznej zadumy pozwoliła całej społeczności szkolnej wspólnie (choć częściowo on line) przeżyć to, co na co dzień chowany w otchłaniach pamięci. 

Agnieszka Zdanowska