List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

Prosimy o zapoznanie się z pełną wersją listu:

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów

Z poważaniem: Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej

Jarosław Pinkas Główny Inspektor Sanitarny