Lekcja “Ku przestrodze…”

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z profilaktyką niebezpieczeństw czyhających na młodzież. W związku z tym 13.06.2017 roku odbyło się spotkanie dla uczniów naszej szkoły z zakresu działań profilaktycznych.
Spotkanie składało się z prelekcji ks. Marka Chomiuka nt. sekt oraz wykładu policjanta Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, nt. uzależnień, odpowiedzialności karnej za popełnione czyny oraz agresji wśród nastolatków.
Dzisiejsze spotkanie jest jednym z działań profilaktyczno – wychowawczych organizowanych przez szkołę i realizowanych w ramach Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego Szkoły.

Pedagog szkolny