Lekcja archiwalna

Klasa 3bp z naszej szkoły 27 października tego roku uczestniczyła w zorganizowanych w Archiwum Państwowym w Siedlcach zajęciach dotyczących analizy źródła historycznego. Umiejętność ta jest niezbędna dla historyków, jak również przygotowuje uczniów do rozwiązywania zadań maturalnych, zarówno pisanych jak i ikonograficznych. Wizyta pozwoliła na poznanie instytucji ważnej pod kątem doświadczenia zawodowego, możliwości rozwoju i awansu, a także zapoznanie się z wolontariatem. Można było podziwiać plakaty z Siedlec z czasów okupacji niemieckiej, jak również inne atrakcyjne materiały. Uczniowie obejrzeli pracownię digitalizacji i rozwiązali tajemnicę kwarantanny akt.   

                         Agnieszka Chojecka