Laureaci konkursu „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Rycerze Drugiej Konspiracji” nagrodzeni

nagroda Grand Prix - Emilia Gręziak kl. III a
nagroda Grand Prix – Emilia Gręziak kl. III a

24 marca 2017 r. odbyło się  wręczenie nagród w II edycji szkolnego konkursu „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Rycerze Drugiej Konspiracji”  pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosława Szarka i Wiceprezesa IPN dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka.  Uroczystość rozpoczęła się informacją o instytucjach wspierających, którymi były: Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Wojska Polskiego, Fundacja “Łączka”, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Mazowiecki Okręg Narodowych Sił Zbrojnych NSZ, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Wojskowe Biuro Historyczne, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych, Izba Pamięci Pułkownika Kuklińskiego,  Mazowiecki Kurator Oświaty, firma “Red is bad”, Wojskowe Biuro Historyczne, wydawnictwa: Arcana, Fronda i Zysk-ka, Muzeum Regionalne w Siedlcach, Nove Kino Siedlce.

Na wstępie odczytano listy Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz niezwykle osobiste słowa od dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka. W imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty głos zabrał  Dyrektor Delegatury Adam Skup. Po tym zaprezentowano prace konkursowe, wręczono dyplomy i cenne  nagrody. Na zakończenie spotkania głos zabrał Prezes Stowarzyszenia “Żółkiewszczacy” Przemysław Bugaj, który podkreślił cele konkursu m. in. propagowanie pozytywnych postaw i wzorców wśród młodzieży, kultywowanie wartości reprezentowanych przez Bohaterów walk o wolność Polski w latach 1944-1963 oraz budowanie tożsamości narodowej i identyfikowanie się z Ojczyzną.

Konkurs był zamknięciem całego cyklu działań związanych z problematyką Żołnierzy Wyklętych takich jak spotkanie z rodziną kontradmirała Stanisława Mieszkowskiego w Warszawie, uczestnictwo młodzieży IV LO w wykładzie o wspomnianej problematyce na UPH W Siedlcach i inne.

Na zakończenie należy dodać, że organizatorami konkursu byli: Stowarzyszenie Żółkiewszczcy” oraz  zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach.

Galeria zdjęć