Krajowa Odznaka Jakości za projekt eTwinning

Dobiegł końca krajowy projekt eTwinning „Wierzymy w jednego Boga – Chrześcijaństwo a inne religie monoteistyczne”, w którym uczestniczyli uczniowie klasy I e w ramach lekcji religii. Projekt opierał się na współpracy uczniów i nauczycieli z trzech szkół partnerskich z Polski: IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach, I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie oraz Zespołu Szkół im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Wykorzystując narzędzia TIK uczniowie stworzyli prezentacje, filmiki oraz interaktywne quizy o poszczególnych religiach monoteistycznych uwzględniając najważniejsze i najciekawsze ich aspekty zarówno w świetle współczesnej kultury, jak i powszechnie uznawanych wartości. Zasadniczym celem projektu było rozwijanie zrozumienia i szacunku do każdego człowieka oraz uznania jego prawa do własnego poszukiwania prawdy. Realizowany projekt został doceniony przez jury Krajowego Biura eTwinning Polska i w dniu 30.06.2022 roku uzyskał Odznakę Jakości. Jesteśmy bardzo dumni z naszych uczniów i cieszymy się, że ich praca w projekcie została doceniona. Gratulujemy!

Koordynator projektu: Marzena Lisowska