Finał Konkursu Pięknego Czytania rozstrzygnięty

10 marca odbył się finał szkolnego Konkursu Pięknego Czytania, w którym wzięło udział 8 uczennic. Po wysłuchaniu różnorodnych fragmentów prozy i wspaniałej ich interpretacji komisja konkursowa ustaliła werdykt:

I miejsce zajęła Julia Kanicka z kl. III E,

II miejsce Anna Szyszkowska kl. IIICp,

III miejsce Joanna Igańska kl. IIC.

Atrakcyjne nagrody dla uczestniczek zostały zakupione w ramach udziału naszej biblioteki w programie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 3”.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zachęcamy do aktywności w kolejnych akcjach bibliotecznych.