Erasmus+ ponownie w Żółkiewskim

Miło jest nam poinformować, że IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego po raz kolejny otrzymało grant na prowadzenie projektu w programie Erasmus+. Tym razem jest to projekt Akcji 2 KA229 współpraca szkół, skierowany zarówno do nauczycieli jak i do uczniów naszej szkoły, polegający na współdziałaniu szkół z różnych krajów i mający za zadanie wspieranie międzynarodowej wymiany grup uczniów. Szkolnym koordynatorem projektu ponownie została pani Wanda Choromańska-Szarko – nauczycielka języka angielskiego. Projekt zatytułowany „Too Hard to Be Soft??” ma na celu wspieranie uczniów i nauczycieli w nauczaniu i uczeniu się kluczowych umiejętności językowych różnymi metodami: metodą gier i zabaw, dyskusji, metodą dramy i cooperative learning. Koordynatorem całego projektu jest szkoła Sehit Bora Celik Anadolu Lisesi w mieście Nigde w Turcji, natomiast pozostałymi partnerami są szkoły z Portugalii, Włoch i Litwy. Nasz projekt potrwa 2 lata i zakończy się 31 sierpnia 2020 roku. Wezmą w nim udział uczniowie wyłonieni przez szkolną komisję rekrutacyjną. W trakcie trwania projektu uczniowie będą realizowali różnorodne zadania związane z tematyką projektu: rozwijanie umiejętności z języka angielskiego, poznawanie narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturowego, zapoznanie z historią i kulturą czterech państw – Turcji, Portugalii, Włoch i Litwy.

Wanda Choromańska-Szarko