Erasmus+ na Malcie

Na przełomie czerwca i lipca tego roku 2-osobowa grupa nauczycieli naszej szkoły Zygmunt Łaszczyk i Wiesław Żukowski uczestniczyła na Malcie w szkoleniach metodycznych i językowych podnoszących kwalifikacje zawodowe. Dokształcanie odbywało się w ramach projektu Erasmus+.
Podczas wyjazdu na Maltę odbyły się następujące typy szkoleń:

1. Szkolenia dotyczące nowoczesnych technologii informacyjnych dla nauczycieli mających
kwalifikacje do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
2. Szkolenia językowe z elementami ICT: gromadzeniem, przetwarzaniem, udostępnianiem
informacji w formie elektronicznej.

Udział w tym niecodziennym rodzaju doskonalenia zawodowego przyniósł wiele korzyści naszym pedagogom i z pewnością zaprocentuje ciekawszymi lekcjami, efektywniejszą i bardziej nowoczesną pracą, wdrażaniem innowacyjnych metod nauczania oraz szeregiem innych korzyści dla uczniów, szkoły oraz środowiska lokalnego. Szkolenia umożliwiły zdobycie nowych umiejętności, a także poznanie innych metod i sposobów pracy. Stworzyły też odpowiednie warunki do nawiązania kontaktów z nauczycielami z całej Europy oraz doskonalenia umiejętności porozumiewania się w języku obcym. Nie bez znaczenia jest fakt, iż była to również wyjątkowa możliwość poznania nowych, ciekawych miejsc i kultury kraju, do którego wyjechali nasi nauczyciele.