Dzień Życzliwości – powiedz innym miłe słowo

Z okazji Dnia Życzliwości- 21 XI w naszej szkole Szkolne Koło Caritas i Wolontariatu zaproponowało społeczności szkolnej udział w akcji „Dobre słowa-też pomagają”. Pozytywne myśli i dobre słowa wpływają na budowanie życzliwej atmosfery i nasze wzajemne postrzeganie świata. Życzliwość działa, jak dobry kojący balsam, który jest receptą na smutek, złość, bezsilność i krytykę. To troska o drugiego człowieka, miły gest, uśmiech, powitanie. To dzięki niej skracamy społeczny dystans i zbliżamy się do drugiego człowieka.

Uczniowie i nauczyciele w szczególny sposób zwracali uwagę na bycie życzliwym, przyjaznym wobec siebie. Dostrzegali tylko pozytywne rzeczy, wypowiadali o sobie miłe uwagi. Na korytarzu szkolnym rozmieszczono cytaty dotyczące życzliwości. Porozwieszane były ogłoszenia – weź ze sobą miłe słowo z różnymi życzliwymi tekstami, które uczniowie mogli oderwać i podarować sobie nawzajem.

Miłe słowa, uśmiech, spojrzenie poprawiają nasze samopoczucie i mają ogromną sprawczą moc. Nie bójmy się być dobrymi dla otaczających nas kolegów, nauczycieli, czy uczniów.

Jeśli my będziemy życzliwi, nasza postawa będzie dawać przykład dla innych. Życzliwość daje nam również możliwość zbliżenia się do drugiego człowieka, współczucia mu i niesienia pomocy. Daje szansę na osiągnięcie porozumienia z innymi i samym sobą. Dobro wraca, życzliwość się opłaca.

Opiekun Szkolnego Koła Caritas i Wolontariatu

Marzena Czyżo