Doradztwo zawodowe

„Jeśli nie wiesz dokąd płyniesz, żaden wiatr nie jest dobry…”

Doradztwo zawodowe w naszej szkole realizuje następujące cele:

Cele związane z kształtowaniem postaw i zachowań:

 1. Rozwój umiejętności poznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystania w kształtowaniu swojej drogi zawodowej,
 2. Kreowanie postaw aktywnych, przezwyciężanie bierności, radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresowych,
 3. Kształcenie nawyków ciągłego uczenia się i zdobywania nowych doświadczeń,
 4. Kształtowanie postaw otwartości – autoprezentacji swojej wiedzy i potencjału osobowości,
 5. Kształtowanie nawyków planowania przyszłości, modelowania drogi zawodowej i konsekwentnego dążenia do celu.

Cele związane z kształtowaniem umiejętności:

 1. Planowanie przyszłości zawodowej.
 2. Organizowanie działań swoich i zespołu.
 3. Przygotowanie dokumentów związanych z pracą zawodową.
 4. Poszukiwanie pracy, prezentowania się na rynku pracy.
 5. Nawiązywanie kontaktów.
 6. Przeprowadzanie negocjacji,
 7. Planowanie i organizowanie własnej działalności gospodarczej.

Cele związane z wiedzą:

 1. Poznanie „świata zawodów”,
 2. Poznanie potencjalnych ścieżek edukacyjnych w wybranych zawodach,
 3. Poznanie zasad obowiązujących w kompletowaniu dokumentów związanych z pracą,
 4. Poznanie podstaw prawa pracy,
 5. Poznanie zasad tworzenia biznes-planu, tworzenia własnej działalności gospodarczej,
 6. Poznanie zasad rządzących rynkiem pracy,
 7. Poznanie sytuacji gospodarczej, społecznej na lokalnym rynku.

 

Informacje edukacyjne i zawodowe:

http://perspektywy.pl/portal/- rankingi szkół oraz informator dla maturzystów

http://www.wybieramzawod.pl/-  pakiet narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych

http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl/- system prognozowania zatrudnienia

https://europa.eu/youth/EU  – portal Komisji Europejskiej zawierający informacje, które mogą się przydać młodym  ludziom  mieszkającym, uczącym się i pracującym w UE

http://www.koweziu.edu.pl/ – materiały z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów, rodziców i nauczycieli