Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami na stronie dotyczącej rekrutacji

 

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi materiałami:

Ogólne zasady dotyczące rekrutacji można znaleźć w informacjach

Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, które dostępne są  TUTAJ

Logowanie do systemu rekrutacji na stronie

www.siedlce.edu.com.pl  

Przed złożeniem kopii dokumentów proszę sprawdzić czy zostały w systemie rekrutacji wprowadzone wyniki osiągnięć (oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego).

 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia w IV LO potwierdzają wolę nauki w szkole dostarczając:

1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,

2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

3. dwa podpisane na odwrocie zdjęcia,

4. kwestionariusz osobowy ucznia

Kwestionariusz Osobowy Ucznia

Oryginały dokumentów należy dostarczyć zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Niedostarczenie oryginałów oznacza skreślenie z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

Prezentujemy raport ewaluacji zewnętrznej

IV Liceum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego

Ewaluacja miała na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Nasze liceum spełniło te wymagania na wysokim poziomie B.

Zobacz raport TUTAJ