Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi materiałami:

Rekrutacja 2016

Ogólne zasady dotyczące rekrutacji można znaleźć w dokumentach:

Zarządzenie  Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji w r. szk. 2017/2018; Rozporządzenie MEN w sprawie rekrutacji; Harmonogram rekrutacji w r. szk. 2017/2018 zostanie ogłoszony do 15.04. 2017 r., które dostępne są TUTAJ

Logowanie do systemu rekrutacji na stronie

www.siedlce.edu.com.pl  

Przed złożeniem kopii dokumentów proszę sprawdzić czy zostały w systemie rekrutacji wprowadzone wyniki osiągnięć (oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego).

 

Wszyscy kandydaci w dniach 23.06.2017 r.  godz. 1200 – 28.06.2017 r. godz 1600 dostarczają  do szkoły pierwszego wyboru kopie następujących dokumentów:

a) świadectwo ukończenia gimnazjum

b) wyniki egzaminu gimnazjalnego

 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia w IV LO potwierdzają wolę nauki w szkole dostarczając:

1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,

2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

3. dwa podpisane na odwrocie zdjęcia,

4. kwestionariusz osobowy ucznia

Kwestionariusz osobowy ucznia

Oryginały dokumentów należy dostarczyć zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Niedostarczenie oryginałów oznacza skreślenie z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

Prezentujemy raport ewaluacji zewnętrznej

IV Liceum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego

Ewaluacja miała na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Nasze liceum spełniło te wymagania na wysokim poziomie B.

Zobacz raport TUTAJ