Liczymy na Waszą pomoc

Nikola choruje na dziecięce porażenie mózgowe, aby pomóc jej w rehabilitacji zbieramy na bardzo drogi pionizator (urządzenie przyzwyczajające do pozycji pionowej jednocześnie stymulujące chód).

Więc odkręcajmy korki ….dla Nikolki. Korki w workach prosimy zostawić w szatni (z informacją o klasie, która je zebrała). Akcja trwa do 20.12. 2016 r. (wtorek). Klasa, która uzbiera najwięcej korków otrzyma dzień bez pytania.

Samorząd Uczniowski

Wyniki wyborów

wybory17 listopada wybieraliśmy przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Z prawa do głosowania skorzystało 272 uczniów. Frekwencja wyborcza wyniosła 64 %. Przewodniczą Samorządu Uczniowskiego została

Aleksandra Wyrębiak z klasy IId,

która uzyskała 177 głosów co stanowi 65 % wszystkich oddanych głosów.

Gratulujemy : )

 Na Wojciecha Jakimiuka głosowało 87 uczniów (32% głosów) 8 głosów (3%) zostało unieważnionych.