Konkurs Powstanie styczniowe przykładem patriotycznej postawy Polaków