BHP w czasie koronawirusa

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

Z ogromną radością powitaliśmy naszych uczniów w progach szkoły 1 września 2020r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z wychowankami oraz Państwem! Sytuacja epidemiczna w kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS, MZ,  jako Dyrektor szkoły wdrożyłem wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Stosowne dokumenty zostały one również umieszczone w e-dzienniku w zakładce „BHP W CZASIE KORONAWIRUSA”.

Dyrektor Jacek Jagiełło