“Bądź uprzejmy na co dzień i od święta”

savoirOgłaszamy konkurs na plakat z hasłem  dotyczącym językowego savoir – vivre’u!

Temat plakatu: Bądź uprzejmy na co dzień i od święta.

Uczestnicy: W konkursie może wziąć udział każdy uczeń indywidualnie lub w parze.

Wymagania jakie powinien spełniać plakat: praca powinna być wykonana na brystolu w formacie 50×70 cm lub większym, techniką dowolną ( collage, grafika, pastel …) i zawierać hasło odwołujące się do kultury słowa. Projekt należy podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, klasa). Oceniana będzie oryginalność, estetyka oraz zawartość merytoryczna.

Termin: Prace będą przyjmowane w gabinecie pedagoga szkolnego lub bibliotece do 10.04.2015 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.

Za najlepsze plakaty zostaną przyznane ciekawe nagrody niespodzianki, oceny celujące z wok-u i bardzo dobre z języka polskiego.

Organizatorzy: p. M. Duk, p. D. Grzebisz, p. M. Piasek