Stypendium dla naszej uczennicy

Miło nam poinformować, że uczennica naszej szkoły Emilia Anna Hulewska z klasy I C otrzymała stypendium w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2020/2021. Projekt ma na celu rozwijanie zdolności edukacyjnych i motywowanie do dalszej nauki. Uczennica będzie realizowała indywidualny program pod tytułem „Skład żywności kluczem do jej jakości”, w ramach którego między innymi przeprowadzi cykl doświadczeń pozwalających określić np. zawartość wybranych substancji chemicznych w produktach spożywczych. Planowana jest prezentacja uzyskanych wyników uczniom naszej szkoły oraz organizacja mini konferencji z udziałem zaproszonych gości. Opiekunem stypendystki w trakcie realizacji projektu jest pani dr Jolanta Wnorowska.

Obchody 400. rocznicy śmierci hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkwi

W 400. rocznicę śmierci hetmana Stanisława Żółkiewskiego, wybitnego wodza i hetmana wielkiego koronnego, uczczono w Żółkwi jego pamięć podczas szeregu uroczystości. Polski Sejm ogłosił 2020 rok – rokiem hetmana Stanisława Żółkiewskiego. (…) Swoją obecnością obchody uświetniła grupa rekonstruktorów historycznych z Polski ubranych w strojach husarskich.– Jesteśmy grupą rekonstruktorów z całej Polski. Są to ludzie od Bałtyku po Tatry. Ludzie, którzy pasjonują się epoką staropolską przełomu XVI–XVII wieku. Jestem w stroju szlachcica polskiego z początku XVII wieku. Koledzy w zbrojach chodzą jako husarze Stanisława Żółkiewskiego. Prawie wszyscy są wyposażeni w artefakty z tej epoki. To jest nie tylko zabawa i przebieranie się, lecz ma to przede wszystkim cel edukacyjny – powiedział Radosław Sikora, doktor nauk historycznych i specjalista od spraw husarii.

Źródło: “Kurier Galicyjski”

Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

W styczniu tego roku mija już 158. rocznica wybuchy powstania styczniowego, ważnego wydarzenia w historii Polski, Białorusi i Litwy. Udział w nim wzięli również uczniowie gimnazjum rządowego w Siedlcach, którego tradycje kontynuuje nasze Liceum. Wielu z nich nie było już dane wrócić do szkolnych ław.

Po latach tak tamte wydarzenia wspominał Tymoteusz Łuniewski. „W czasie lata 1863 r. gimnazjum siedleckie opuściło bardzo wielu uczniów – wyższe klasy były prawie puste”. Jedni wzięli czynny udział w walkach, inni znowu siedzieli w domu, ponieważ nie wypadało wracać. Autor, wówczas piątoklasista, poszedł do powstania, chociaż wcześniej był świadkiem egzekucji powstańców. „Zastanawiając się obecnie – pisał po latach – nad uczuciem, w jakie mnie widok tych zabitych, rannych – egzekucji wprawiał, orzec mogę, że młodzieniec wobec takich faktów okropnych przyśpieszenie dojrzewa, mężnieje, młody umysł nie przeraża się, lecz nabiera hartu, heroizmu i pragnie rzucić się w wir wypadków, aby zostać bohaterem… lecz dusza dziecka przestaje być duszą dziecka, dojrzewa za wcześnie”.Czytaj więcej

W rodzinnym kręgu

W najnowszym numerze „Prac Archiwalno-Konserwatorskich”, wydawanych przez Archiwum Państwowe w Siedlcach, ukazał się artykuł Witolda Bobryka, nauczyciela historii w naszym Liceum, poświęcony Feliksowi Kalińskiemu (1892-1959), kawalerowi Krzyża Srebrnego Orderu „Virtuti Militari” oraz Krzyża Niepodległości z Mieczami, żołnierzowi oddziału detaszowanego Legionów Polskich i katorżnikowi. Jego czterech synów uczęszczało do Gimnazjum i Liceum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach.

Feliks Kaliński, syn powstańca styczniowego, pochodził z Łukowa, gdzie ukończył progimnazjum. Na jesieni 1905 r., jako dwunastoletni uczeń, wziął udział w strajku. Później współorganizował skauting łukowski. Po wybuch I wojny światowej kilkakrotnie podejmował próby przekroczenia frontu w celu przedostania się do Legionów Polskich. Dwukrotnie został aresztowany, ale za każdym razem udawało mu się zbiec. Ostatecznie został przyjęty do oddziału detaszowanego (wydzielonego) Legionów Polskich, działającego na tyłach wojsk rosyjskich.Czytaj więcej