Rozstrzygnięcie konkursu “Hetman Stanisław Żółkiewski w oczach uczniów”

W konkursie ogłoszonym z okazji roku Hetmana Stanisława Żółkiewskiego zostało złożonych przez uczniów 22 prace w różnych kategoriach. Komisja postanowiła nagrodzić następujące osoby:

kategoria praca pisemna –  równorzędne I miejsca zajęły: Oliwia Rostek z kl. 2bg i Dorota Żądełek z kl. 2ep

kategoria plastycznaI miejsce zajęła Patrycja Michalczyk z kl. 2cg

kategoria multimedialna  – równorzędne I miejsca zajęły : Julia Marciniak z kl. 2ep i Zofia Drajkarz z kl. 2ep

Wkrótce zaprezentujemy nagrodzone prace na stronie internetowej.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie a wygranym gratulujemy.

 

Informacja

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16. 10. 2020 r. Dyrektor IV LO wprowadza nauczanie zdalne od dnia 19. 10. 2020r.

Możliwość kontaktu rodziców i uczniów z nauczycielami odbywa się w tym czasie drogą elektroniczną.

Informujemy również, że uruchomiona zostaje pomoc pedagogiczno-psychologiczna.

Do dyspozycji uczniów i rodziców jest pedagog szkolny pani Lidia Kadej (nr tel. 510 914 761) w godzinach: poniedziałek – wtorek 8.00-13.00; środa -piątek 8.00-12.00 oraz psycholog pani Małgorzata Szymańska -Gorzała, kontakt: malgorzata.szymanska-gorzala@poradnia.siedlce.pl

Jest możliwość wypożyczenia książek z biblioteki szkolnej (poniedziałek 9.20-14.00; wtorek – piątek 9.00-14.00) z zachowanie reżimu sanitarnego i obecnością jednej osoby w tym samym czasie w lokalu biblioteki szkolnej.

Nietypowa lekcja klasy 2bg

5 października za zgodą Dyrektora szkoły Jacka Jagiełły odbyła się prelekcja przeprowadzona przez kpt. Katarzynę Stępniak i ppor. Przemysława Turyka –  pracowników Zakładu Karnego w Siedlcach. Rozszerzono wiedzę i umiejętności klasy 2 bg w zakresie pracy w tej instytucji i  wymaganiach rekrutacyjnych. Drugim modułem rozwijanym przez gości były zagadnienia resocjalizacji i ich skuteczności. Ostatnią kwestią poruszaną podczas spotkania było to, jak uchronić się przed łamaniem prawa. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali, zadawali pytania na temat zalet i wad pracy w więziennictwie oraz możliwościach rozwoju i awansu. Dziękujemy gościom za przybycie i bardzo merytoryczne prowadzenie tej wyjątkowej praktycznej lekcji, bo ważna kwestia dokonywania wyboru studiów zawodów i miejsca pracy może będzie dzięki temu łatwiejsza.

Organizator – nauczyciel historii i wos Agnieszka Chojecka