Zbieramy nakrętki dla Huberta

W naszej szkole zaczynamy zbiórkę plastikowych nakrętek. Hubert choruje na Dziecięce Porażenie Mózgowe i potrzebuje nieustannej, kosztownej rehabilitacji.

Korki należy przekazać Ani Miler (kl. 1B) lub Klaudii Troć (kl. 1E). Reklamówki z nakrętkami powinny być zważone i podpisane. Na koniec roku klasa, która uzbiera ich najwięcej, otrzyma nagrodę!

Samorząd Uczniowski

Studia w Stanach Zjednoczonych!

Ambasada USA w Warszawie i Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta oferują program doradczy dla polskich uczniów szkół średnich, którzy chcą podjąć studia na uczelniach amerykańskich. W ramach programu profesjonalni doradcy edukacyjni oraz polscy absolwenci amerykańskich uniwersytetów będą wspierać radą tych, którzy dopiero przygotowują się do aplikowania. Dzięki ich wsparciu polscy kandydaci na studia w USA nie będą sami w nieco bardziej skomplikowanym od europejskiego procesie składania podań.

Zapraszamy uczniów klas II liceum lub III technikum zainteresowanych studiami undergraduate w USA w roku akademickim 2019-2020. Czekamy na zgłoszenia do 7 stycznia 2018 r. na stronie https://goo.gl/NheKt2

Udział w programie jest bezpłatny. Program obejmuje następujące wsparcie: wirtualne spotkania uczestników programu raz w miesiącu, podczas których omawiane będą poszczególne etapy procesu rekrutacji na studia w USA, dwudniowe intensywne szkolenie w Warszawie w lutym lub marcu 2018 r. (koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywa organizator),  indywidualne wsparcie doradcy edukacyjnego na każdym etapie przygotowania aplikacji, warsztaty z wypełniania Common App, SAT, ACT, TOEFL, pisania esejów, materiały informacyjne, w tym podręczniki do nauki do egzaminów SAT/ACT i TOEFL/IELTS.

Konkurs Plastyczno-Literacki „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Rycerze Drugiej Konspiracji”

IV Liceum Ogólnokształcące  im. Het. S. Żółkiewskiego oraz Stowarzyszenie „Żółkiewszczacy” zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w

Konkursie Plastyczno-Literackim „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Rycerze Drugiej Konspiracji”.

  Szczegóły dotyczące przygotowania prac znajdują się w Regulaminie Konkursu

Prace należy złożyć  lub nadesłać (decyduje data stempla pocztowego) do 16 marca 2018 roku na adres: IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach; 08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 161B z dopiskiem “Konkurs – Żołnierze Wyklęci”.

Dla uczestników przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Koordynatorem przedsięwzięcia jest pani Elżbieta Sargowicka – nauczyciel języka polskiego IV LO.