Antoni Winter – “Siedlce 1918-1939”

plakat_winter_2_2015_09_06_10_29_376 września w sali MOK w Siedlcach odbyła się premiera książki  Antoniego Wintera “Siedlce 1918-1939”. Jest to kontynuacja monografii “Dzieje Siedlec 1448-1918”. Promocji wydawnictwa towarzyszyła wystawa w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej poświęcona autorowi książki. Antoni Winter po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w Gimnazjum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, gdzie zdał  maturę w 1930 roku. W latach 1932-1936 studiował na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie przez dwa lata, od 1 września 1936 roku do 31 sierpnia 1938 roku, odbywał praktykę nauczycielską w gimnazjum “Żółkiewskiego”.

Wspomniana pozycja, napisana przez naszego absolwenta, jest dostępna w księgozbiorze biblioteki szkolnej.