Aleksandra Król dostała Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium39. uczniów z terenu wschodniego Mazowsza otrzymało 22 listopada roczne stypendia Prezesa Rady Ministrów. W tym gronie prawie 1/3. stanowili uczniowie z Siedlec. Wśród nich znalazła się również uczennica naszej szkoły

Aleksandra Król z klasy II E.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stanowi, że Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły – umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości – który “…otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.” Stypendium przyznawane jest jednemu uczniowi z danej szkoły, na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Gratulujemy!

Informacja zaczerpnięta ze strony Urzędu Miasta Siedlce