3K – komunikacja, kompetencja, kariera

20 stycznia naszą szkołę odwiedziła p. Magdalena Waldzińska – absolwentka naszego liceum a obecnie doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach oraz pracownik Klubu 3K. Młodzież klas maturalnych ( klasy IV C, Dp, Ep) zapoznano z ofertą PUP w Siedlcach oraz formami pomocy oferowanymi dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Doradca zawodowy zachęcił uczniów do udziału w tragach pracy organizowanych w kwietniu przez PUP w Siedlcach. Uczniowie wykonali test predyspozycji zawodowych, który jest ważnym elementem przygotowującym młodzież do wejścia na rynek pracy. Powiatowy Urząd Pracy proponuje również stypendia stażowe oraz bony na zasiedlenie. Warto poznać siebie samego, odkryć własne talenty, aby móc podjąć odpowiednią decyzję co do  przyszłości. 

Organizator spotkania 

Sylwester Mosiej