Żółkiewski oddaje krew

Krew dla Siedlec i nie tylko
,,Nic nie tracisz a dużo dajesz”

15 lutego 2018r. (czwartek) w godzinach 9-13 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach ul. Sokołowska 161 B, odbędzie się akcja „Zostań honorowym dawcą”. Przed budynkiem szkoły będzie podstawiony mobilny punk poboru krwi. Działanie to ma na celu podniesienie świadomości wśród uczniów na temat wagi krwiodawstwa i ogromnej potrzeby pomocy chorym. Każdy uczeń który ukończył 18 lat może przyłączyć się do pomocy i oddać bezinteresownie krew. Zapraszamy uczniów i wszystkich chętnych mieszkańców Siedlec do przyłączenia się do naszej szczytnej inicjatywy.

Pamiętajmy, że krew ratuje ludzkie życie i nigdy nie wiadomo czy sami nie będziemy takiej pomocy potrzebowali.

Będzie krwawo, lecz w luksusie,

podziel darem się w krwiobusie,