“Jesteśmy cyfrowo bezpieczni!”

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w konkursie „Jesteśmy cyfrowo bezpieczni!”. Jego celem  jest promowanie zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

24. 10. 2017r. miał miejsce Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w ramach projektu “Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”, który odbył się w trzech etapach: spotkanie edukatora z dyrektorem, zajęcia warsztatowe dla wybranych klas (1E, 1C, 2B) oraz potkanie z Radą Pedagogiczną.


Pani edukator w przystępny sposób przybliżyła szereg problemów dotyczących bezpiecznego korzystania z zasobów cyberprzestrzeni oraz przekazała przydatne materiały. Spotkania te zwiększyły naszą wiedzę oraz świadomość co do zagrożeń związanych z korzystaniem z nowoczesnych urządzeń cyfrowych i internetu.