Konkurs szkolny “Żołnierze Wyklęci”

zolnierze_wykleciZespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych i Stowarzyszenie “Żółkiewszczacy” ogłaszają konkurs na pracę plastyczną i literacką w dowolnej formie – np. rysunek, projekt graffiti, opis, opowiadanie, wiersz, refleksja, esej, kartka z dziennika. Tematy prac:

  1.  Znam Żołnierzy Wyklętych z opowiadań Dzieci Bohaterów (np. Witold Mieszkowski, Zofia Pilecka i inni).
  2. Zabić pamięć o bohaterach.
  3. Żołnierze Wyklęci wychodzą z “krainy śmierci”.
    Prace należy złożyć do 1 marca 2016 roku w bibliotece szkolnej. Najlepsze zostaną nagrodzone książkami i ocenami celującymi z języka polskiego. Koordynatorem przedsięwzięcia jest pani Elżbieta Sargowicka, która zaprasza na konsultacje w razie wątpliwości i pytań.