Kondolencje

kudelskiPanu Wojciechowi Kudelskiemu Prezydentowi Miasta Siedlce wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci mamy składają Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy
i Społeczność Uczniowska IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach.