13 grudnia 1981 – happening w “Żółkiewskim”

_DSC076714 grudnia 2015 roku odbył się w naszej szkole happening ukazujący życie Polaków w stanie wojennym. Uczniowie klas humanistycznych odtworzyli wydarzenia, które miały miejsce w latach 80 XX wieku w naszym kraju. Wspomniany happening miał przybliżyć młodzieży najnowszą historię Polski i skłonić do refleksji na temat władzy i odpowiedzialności społeczeństwa za współczesność. Organizacją przedsięwzięcia zajęła się pani Elżbieta Sargowicka.

Więcej zdjęć